Home

In-sigt betekent letterlijk inzicht.
Inzicht leidt tot bewustwording van wensen, gevoelens, emoties en vaak onbewuste gedragspatronen.
Bewustwording leidt tot kracht en persoonlijke groei en dat is waar In-sigt voor staat!

Mensen leven volgens patronen die zijn overgedragen door ouders en andere opvoeders. Vaak is men zich niet bewust volgens welke patronen en automatismen men leeft en leiden deze oude patronen tot blokkades. Blokkades die ertoe leiden dat we uit onze eigen kracht  en gevoelens stappen en maken dat we heel langzaam steeds verder van onszelf wegdrijven om vervolgens op een kruispunt in ons leven te komen waar we niet meer durven kiezen, welke weg te nemen.

In-sigt brengt kinderen en volwassenen in beweging om weer naar hun gevoel te luisteren en om in hun kracht te staan, en zo uiteindelijk te kunnen worden zoals bedoeld is in dit leven, namelijk zichzelf.

Voor kinderen wordt het hiervoor speciaal ontwikkelde programma gevolgd: SEV®‐training .
Dit programma is bedoeld voor kinderen met een sociaal- emotioneel en mentaal probleem. En voor kinderen die gediagnosticeerd zijn vanuit het autistisch spectrum zoals oa. ADHD/ADD/PDD-NOS/Asperger/ Gilles de la Tourette. Vaak heeft zo’n stoornis of probleem een sterke negatieve invloed op het leren en presteren, de concentratie, het gedrag, de werkhouding en het welbevinden op school en thuis. De SEV®‐training bevat elementen van een sociale vaardigheidstraining. Bij de SEV®‐training wordt echter behalve aan mentale en sociale vaardigheden veel aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en het emotionele bewustzijn, lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en de zelfstandigheid.

Voor volwassenen wordt aan de hand van diverse coachingstechnieken, reflectie en spiegeling inzicht geboden bij een persoonlijke ontwikkelingswens, een vastgelopen werksituatie of een vraag op het persoonlijke- of zingevingsvlak.

Door bewustwording zal je persoonlijke kracht worden aangesproken. Een kracht die zal leiden tot groei en ontwikkeling.

't beste inzicht,
Zelfinzicht
de grootste kennis,
Zelfkennis
't mooiste vertrouwen,
Zelfvertrouwen

Helma Jöris, Coach • SEV®-trainer • Familieopstellingen • Reiki master